Klackberg Naturreservat

-måste upplevas

 

Entré till reservatet finns från Klackbergsgården.

 

I Klackbergs naturreservat finns spännande växter, fåglar och lämningar av tusenårigt bergsbruk. Här finns vägar, stigar, trappor och en tunnel att promenera genom. På en del ställen finns hisnande djupa gruvhål och schakt att titta ner i, på andra ställen finns trivsamma utsiktspunkter. Alldeles vid Klackbergsgården finns dessutom en bevarad kalkugn.

 

Runt om i området finns skyltar som berättar om Klackbergs växter och fåglar, om gruvdriftens historia och om alla de människor som genom sitt slitsamma arbete har bidragit till att Klackberg ser ut som det gör.

 

Ålderdomliga dagbrott
På många ställen i Klackberg har malm och kalk legat mycket ytligt. Den var därför lätt att upptäcka och bryta. Ett exempel på ålderdomlig brytning på Klackbergs sydsluttning, finns markerat med en skylt. Man har här brutit ut en ytlig malmåder och man kan se hur man följt dess vindlande väg i berget så att smala gångar har bildats.


Dagbrott
Finns det ett antal av i Klackberg, ofta vattenfyllda, där den järnrika malmen brutits. Tekniken med dagbrott övergavs under 1800-talet till förmån för underjordsbrytning.


Schakt och lavar
Underjordsbrytningen krävde att man ordnade lodräta förbindelser, schakt, för transporter upp och ner till de underjordiska brytningsrummen. Ovanför schaktens öppningar stod byggnader, oftast
i trä, som inrymde hissanordningar mm. Trälavarna är alla borta i Klackberg, men två lavar byggda av slaggsten, Storgruvans och Gröndalsgruvans lave, finns bevarade.


Tunnel
Den brutna malmen transporterades med hjälp av ett system av bockbanor till platser där den lastades på järnväg. 1899 byggdes en tunnel, som fortfarande finns bevarad, för transporterna ut från Storgruvan.


Rutchbanan
En mindre järnväg från gruvor längre västerut, ledde genom Klackberg till en lastplats vid entréområdet. Den branta backen ner mot nuvarande skidstadion, kunde inte trafikeras med lok och vagnar på vanligt sätt, utan här fanns en anordning där vagnarna hissades ner bromsade av linor. Linorna drog samtidigt upp de tomma vagnarna igen.


Kalkbrotten och kalkugnarna
I Klackberg har också brutits kalk. Kalken var ett nödvändigt tillsatsmedel i masugnen vid järnframställningen. Kalk kan också användas till murbruk. Då måste den först brännas. En kalkugn finns bevarad i Klackberg och det finns ruiner efter ytterligare en.


Blå grottan och Granrotsgruvan
Öppningen som kallas Blå grottan har varit en stoll, en transportgång in till botten av Granrotsgruvan. Den är nu igenrasad innanför Springegruvan, med sin blå vattenspegel. Tidigare fanns en bro över
vattnet.


Utsiktspunkten och Granrotan
Från den smala passagen där vägen passerar mellan Storgruvan och sluttningen ner mot byn Klacken och Klackbergsgården har man en vidsträckt utsikt mot Norbergs samhälle. Lite längre västerut efter
samma väg syns vid Granrotan ännu spåren av trädgården som omgivit stugan som en gång låg här.

 

Klackbergs naturreservat har dessutom mängder av sällsynta arter och växter. Nedan berättar vi om ett fåtal, resterande får ni uppleva på egen hand.

 

Hasseln når i Klackberg nordvästgränsen för sin utbredning i Sverige. Den gynnas här av kalkförekomsten i marken samt områdets läge åt söder. Hasseln har troligtvis funnits på Klackberg långt före gruvtiden.


Rödvingetrasten kommer till Klackberg i början av april och låter då höra sin sång, en fallande strof ”pri-pri-pry-pry-pry-pry” följt av ett gnisslande kvitter. Det förekommer en mängd olika sångdialekter, man behöver inte förflytta sig mer än cirka fem kilometer för att få höra en annan variant.


Rödsysslan kallas också röd skogslilja. I Klackberg har vi Sveriges nordligaste förekomst av denna vackra men ovanliga orkidé.


Majvivan är en spenslig ört med en till två decimeter hög stängel. Den blommar i slutet av maj med en tät flock små rödvioletta blommor. Majvivan finns på Klackberg med ett fåtal exemplar och är för övrigt mycket sällsynt i Västmanland.

 

Klicka här för folder om Klackberg Naturreservat

 

Källa; Norbergs Kommun Folder "Klackberg Kommunalt naturreservat i Norberg"

blagrottan

Blå grottan

 

kalkugn

Kalkugn

 

Slaggstensbyggnad

storgruvan

Storgruvan

storgruvans_lave

Storgruvans lave

norbergsvy

Utsikt över Norberg

rodsyssla

Rödsyssla

Foto: Kurt Svanberg

majviva

Majviva

Foto: Anna-Lena Anderberg