norbergsskylt

Norberg

 

Två och en halv kilometer från Klackbergsgården ligger Norberg, med cirka 5000 invånare. Trots att det är en relativt liten ort, finns här mycket att se och göra.

 

 

Elsa Andersson var en pionjär, av de första småföretagarna i Norberg. På hennes tid var Norberg huvudort i Norra Bergslagen med full fart i alla gruvor. Sedan dess har gruvindustrin lagts ner och näringslivet präglas av småföretagande.

 

Norbergs historia som livligt gruvsamhälle gick tillbaka till medeltiden. Då samlades bergsmännen på marknadsplatsen för att bedriva handel. Järnhandeln visade sig riktigt lönsam och bergsmännen kunde skaffa sig stora gårdar. Dessa sk. bergsmansgårdar låg vid ån nära kyrkan. Gårdsnamnen lever kvar än idag. Trots en stor brand i staden i mitten av 1700-talet kan man även se det ursprungliga bebyggelsemönstret. Bodar, tvättstugor och brygghus låg utmed ån, medan huvudbyggnader och bostadshus låg en bit ifrån.

 

Missa inte heller själva kyrkan från 1300-talet, med valv kvar från medeltiden.

 

 

elsas
norberg
abrahamsgarden